آخرین تمرین فصل 96_97 تیم سپیدرود رشت در ورزشگاه سردار جنگل